จิตอาสาเราทำความดีด้วยห้วใจ

08 ก.พ. 66

เช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลแชะ เดินหน้าต่อ “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ลงพื้นที่เก็บขยะมูลฝอยและทำความสะอาดถนนในเขตชุมชนชุมชนเพชรพระพรหม และชุมชนสามัคคีมีสุข ตำบลแชะ อำเภอครบุรี เพื่อให้บ้านเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด