ช่างธนารักษ์จังหวัดฯ ลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง “ลานคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดราชพัสดุ”

25 พ.ย. 65

 

วันที่ 25 พ.ย. 2565 ช่างธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่จะก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคา และลานคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดราชพัสดุ เทศบาลตำบลแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยมี นายภาสกร พณิชพรชัย รองนายกฯ พร้อมด้วยนายภิญโญ โยนกระโทก ที่ปรึกษานายกฯ ให้การต้อนรับและนำคณะช่างธนารักษ์ฯ ลงตรวจสอบพื้นที่จริง