ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษา “วัดสมุทรปราการแชะ”

11 ต.ค. 65