ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถ.ราษฏร์พัฒนา ซอย ๒ (จาก แยกถนนราษฏร์พัฒนาถึงแยกถนนครบุรี-เสิงสาง)

06 ต.ค. 65