ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จากแยกถนนประสานสมุทร ซอย ๔ ถึงถนนราษฏร์บุรี)

06 ต.ค. 65