ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถ.ราษฏร์พัฒนา ซอย ๑ ถึง ถนนประสานสมุทร ซอย ๖

06 ต.ค. 65