ประกาศประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์(ครั้งที่2)

29 ส.ค. 57

ประกาศประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์(ครั้งที่2)