ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานสมุทร ซอย 5 หมู่ 9 ชุมชนท่าหลวงพัฒนา

11 ก.ค. 62