ซ้อมแผนการดับเพลิงประจำปีงบประมาณ 2566

03 ก.พ. 66

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายวชิระ เพราะขุนทด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแชะ เป็นวิทยากรซ้อมแผนดับเพลิงโครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดโดย อบต.โคกกระชาย อ.ครบุรี