พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอครบุรี ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565

17 มี.ค. 65