พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2565

23 ต.ค. 65

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.15 น. #นายกมล อัครเมธีกุล #นายกเทศมนตรีตำบลแชะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนในพื้นที่อำเภอครบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม”  โดยมี #นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา #นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

 

#นายกมล  อัครเมธีกุล   #นายกเทศมนตรีตำบลแชะ

#พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2565

#prchaecity