พิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี2565 “วันสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช” 28 ธันวาคม 2565

28 ธ.ค. 65
                       วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. นายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรีตำบลแชะ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลแชะ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี2565 “วันสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช” โดยมี นายปรัชญา มันตาทร ปลัดอำเภอ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมจัดกิจกรรมทาสีตีเส้นจราจร บริเวณถนนหน้าสถานีตำรวจภูธรครบุรี-หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี และทำความสะอาดบริเวณสระน้ำเทศบาลตำบลแชะ