ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

05 ธ.ค. 65
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลแชะ นายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรีตำบลแชะ พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบแชะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี อ.ครบุรี