น้อมรำลึกวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม

18 มี.ค. 65

พิธีถวายสักการะพระบรมอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ มอบโล่พนักงานดีเด่น