#ผ้าไทยโคราช #ผ้าทอโคราช #ผ้าไทยใส่สบาย #ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

01 พ.ย. 65

#ผ้าไทยโคราช #ผ้าทอโคราช #ผ้าไทยใส่สบาย
#สวมใส่ให้สนุกและสร้างรายได้ให้ชุมชน

“นายก กี่” #นายกมล อัครเมธีกุล #นายกเทศมนตรีตำบลแชะ พร้อมคณะผู้บริหารฯ,ปลัดเทศบาลฯ,ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแชะ ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยเป็นประจำทุกวันอังคาร และนุ่งซิ่นเป็นประจำทุกวันศุกร์ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์ความเป็นไทย และช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน

#นายก กี่ #เทศบาลแชะ
#สืบสานอนุรักษ์ผ้าพื้นเมือง
#สร้างรายได้ให้ชุมชน
#prchaecity_เตมูจิน