เทศบาลตำบลแชะจัดทำสวนสาธารณะ จุดพักผ่อน ลานออกกำลังกาย และห้องน้ำ ไว้สำหรับบริการประชาชน

20 ส.ค. 63