เทศบาลตำบลแชะได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแชะ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ (ข้างสระน้ำ)

20 ส.ค. 63