โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

26 ต.ค. 65

เช้าวันนี้ (26 ต.ค. 2565) นางเพชรา มักขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลแชะ นำทีมข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลแชะ ลงพื้นที่ตาม “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เก็บขยะในชุมชนและทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลแชะ เพื่อให้ครบุรีสะอาด และน่าอยู่

#นายกมล อัครเมธีกุล
#นายกเทศมนตรีตำบลแชะ
#บ้านเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด
#prchaecity