โครงการเรารักษ์ลำแชะ ประจำปีงบประมาณ 2566

02 พ.ย. 65

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลแชะ #นายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ จัด ด้วยการลอกผักตบชวา วัชพืช คลองลำแชะ และทำความสะอาดท่าน้ำวัดสมุทรการ(แชะ) เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565