โครงการเรารักษ์ลำแชะ

22 ก.ค. 63

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแชะ นำโดยท่านนายกธนดล ชัยยุตต์ร่วมกับชุมชนได้ดำเนินโครงการเรารักษ์ลำแชะ โดยได้ทำการลอกผักตบชวาและวัชพืชในคลองลำแช จากสะพานห้วยทราย ถึง สะพานประปาแรงต่ำ