จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ “ขุดลอกผักตบชวาสะพานห้วยทราย”

16 มี.ค. 66

เช้าวันที่ 16 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลแชะ ดำเนินการขุดลอกผักตบชวาสะพานห้วยทราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำมูลป้องกันปัญหาน้ำท่วม และแก้ไขปัญหาการพังทลายของริมตลิ่งซึ่งไม่มีต้นไม้คอยปกคลุมหน้าดิน