การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

09 ส.ค. 65

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 11 ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 13 ครั้งที่ 14 ครั้งที่ 15 ครั้งที่ 16 ครั้งที่17 ครั้งที่18ครั้งที่ 19ครั้งที่ 20ครั้งที่ 21ครั้งที่ 22ครั้งที่ 23