ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ทั้งหมด

ข่าวประสัมพันธ์

ทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ

เพิ่มเติม

- ขณะนี้ระบบปิดการแสดงผล จะใช้งานได้ในช่วงเวลาถัดไป -

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระบบสารสนเทศ

บริการ E-Service

สิ่งที่น่าสนใจ

แผนที่เทศบาลตำบลแชะ

หน่วยงานภายนอก