พิธีถวายสักการะพระบรมอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า รัชกาลที่ 5 และมอบเกียรติบัตรแด่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม

- ไม่มีข้อมูล -